Öryggismál

Hjá Hafnarfjarðarhöfn eru öryggismál í fyrirrúmi. Hafnarfjarðarhöfn uppfyllir hafnarreglugerð um öryggissmál. Á öllum masturshúsum (sem eru með mest 90 m millibili) er margskonar björgunarbúnaður, svo sem krókstjakar, bjarghringir, björgunarnet, björgunarbelti ofl. Lýsing er í bryggjustigum á flestum bryggjum og á flotbryggjum ná björgunarstigar vel niður í sjó. 

Sjófarendur og starfsmenn á hafnarsvæðum Hafnarfjarðarhafnar eiga því að vera nokkuð öryggir við störf sín.

Í reglugerð nr 326/2005 um hafnamál er að finna allar kröfur löggjafans um öryggismál í höfnum.